Provozovatel: EMILY club s.r.o., náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno, IČ 27752267, DIČ CZ27752267
Název projektu: EMILKA
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001933
Harmonogram projektu: 1. 9. 2016 – 31 .8. 2018
Adresa místa provozu zařízení: Zemědělská 76, 613 00 Brno
Kapacita zařízení: 14 dětí
Typ zařízení: zařízení péče o děti provozované na základě živnostenského oprávnění
Forma zařízení: pro veřejnost

Cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a soukromého života rodičů s malými dětmi prostřednictvím poskytování služby péče o dítě.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.