Provozovatel: Emily4Life, z.s., náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno, IČ 06304877
Název projektu: EMILKA II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008431
Harmonogram realizace: 1.9.2018 - 31.8.2020
Adresa místa provozu: Zemědělská 76, 613 00 Brno
Kapacita dětské skupiny: 14 dětí
Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a soukromého života rodičů s malými dětmi prostřednictvím poskytování služby péče o dítě.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Partneři