Rodinné výchovně vzdělávací centrum - EMILY club - zahájilo svou činnost v roce 2007. Jeho nedílnou součástí je provoz soukromé mateřské školy, kterou děti pojmenovaly EMILKA.
Mateřská škola se nachází nedaleko centra, v klidné lokalitě Brna - sever. Součástí školky je vlastní vnitřní zahrada, která splňuje veškeré požadavky pro hry a bezpečnost vašich dětí.
Všechny činnosti dětí vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí : Dítě jeho tělo
                                         Dítě a jeho psychika
                                         Dítě a ten druhý
                                         Dítě a společnost
                                         Dítě a svět
Při výběru pedagogických metod využíváme zejména komunitní kruh, prožitkové učení, řízené individuální a skupinové činnosti.
V mateřské škole pracuje stálý kolektiv kvalifikovaných učitelek, které při své pedagogické činnosti vycházejí z individuálních a věkových zvláštností dětí.
 
Výuka anglického jazyka probíhá v Emilce prostřednictvím interního pedagoga a do jazykového vzdělávání se zapojuje celá třída.Při výuce se využívá vhodných materiálů pro děti a jejím cílem je vytvoření kladného vztahu k jiné řeči a jejímu využití.
 
Mateřská škola EMILKA je zařazena ve vzdělávacím programu Zdravá školka, který je zaměřen na zdravý životní styl.
 
Součástí EMILY clubu je také SNOEZELEN.Jedná se o speciální místnost,která je určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí a nabízí atmosféru vzájemné důvěry a uvolnění.