Rodinné výchovně vzdělávací centrum - EMILY club - zahájilo svou činnost v roce 2007. Jeho nedílnou součástí je provoz soukromé mateřské školy, kterou děti pojmenovaly EMILKA. Mateřská škola se nachází nedaleko centra, v klidné lokalitě Brna - sever. Součástí školky je vlastní vnitřní zahrada, která splňuje veškeré požadavky pro hry a bezpečnost vašich dětí.
 
Všechny činnosti dětí vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí : 
Dítě jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
Při výběru pedagogických metod využíváme zejména komunitní kruh, prožitkové učení, řízené individuální a skupinové činnosti.
V mateřské škole pracuje stálý kolektiv kvalifikovaných učitelek, které při své pedagogické činnosti vycházejí z individuálních a věkových zvláštností dětí.
 
Výuka anglického jazyka probíhá v Emilce prostřednictvím interního pedagoga a do jazykového vzdělávání se zapojuje celá třída.Při výuce se využívá vhodných materiálů pro děti a jejím cílem je vytvoření kladného vztahu k jiné řeči a jejímu využití.
 
Mateřská škola EMILKA je zařazena ve vzdělávacím programu Zdravá školka, který je zaměřen na zdravý životní styl.
Součástí EMILY clubu je také SNOEZELEN. Jedná se o speciální místnost,která je určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí a nabízí atmosféru vzájemné důvěry a uvolnění.
 
 
 
 
Program školky :
Provoz mateřské školky EMILKA : 7.00 - 17.00
7.00 - otvíráme vrátka, přicházejí první děťátka :-)
7.00 - 8.45 - ranní hry a činnosti dle vlastní volby dětí, předškolní příprava,individuální práce
8.45 - 9.15 - hygiena, dopolední svačina
9.15 - 10.00 - plnění výchovně vzdělávacího programu
10.00 - 12.00 - pobyt venku
12.00 - 13.00 - hygienické návyky, oběd, příprava na odpočinek
13.00 - 14.30 - odpočinek, klidové aktivity, vzdělávací činnost s předškoláky
14.30 - 15.00 - hygienické návyky, svačina
15.00 - 17.00 - tvořivé činnosti, volné hry, rozcházení dětí
17.00 - zavíráme vrátka, loučí se poslední děťátka :-)  
 
 Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí :
 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je
 2. Zvykejte dítě na odloučení
 3. Veďte dítě k samostatnosti 
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného
 7. Plňte své sliby
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy
 9.Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem
10.Důvěřujte pedagogovi a promluvte si s ním o svých obavách
 
 
TOHLE  NÁM, PROSÍM, NEDĚLEJTE
 Nestor dětské psychologie Zdeněk Matějček zveřejnil ve své knize Škola rodičů vzkazy, které by děti rády poslaly svým matkám a  otcům :
- Nerozmazlujte mě ! Vím dobře, že bych neměl dostat vše, oč si řeknu - já vás jen tak zkouším
- Nenadávejte mi na veřejnosti.Více na mě zapůsobí rozhovor v soukromí
- Nechraňte mě před vším ! Potřebuji se naučit snášet obtíže i bolest
- Nikdy není pod vaší důstojnost se mi omluvit
- Nebuďte nedůslední. To mě mate !
- Nedávejte ukvapené sliby, které nemůžete splnit
- Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí. Šokuje, když zjistím, že to tak není
- Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky