Rodinné výchovně vzdělávací centrum - EMILY club - zahájilo svou činnost v roce 2007. Jeho nedílnou součástí je provoz soukromé mateřské školy, kterou děti pojmenovaly EMILKA.
Mateřská škola se nachází nedaleko centra, v klidné lokalitě Brna - sever. Součástí školky je vlastní vnitřní zahrada, která splňuje veškeré požadavky pro hry a bezpečnost vašich dětí.
Všechny činnosti dětí vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí : Dítě jeho tělo
                                         Dítě a jeho psychika
                                         Dítě a ten druhý
                                         Dítě a společnost
                                         Dítě a svět
Při výběru pedagogických metod využíváme zejména komunitní kruh, prožitkové učení, řízené individuální a skupinové činnosti.
V mateřské škole pracuje stálý kolektiv kvalifikovaných učitelek, které při své pedagogické činnosti vycházejí z individuálních a věkových zvláštností dětí.
 
Výuka anglického jazyka probíhá v Emilce prostřednictvím interního pedagoga a do jazykového vzdělávání se zapojuje celá třída.Při výuce se využívá vhodných materiálů pro děti a jejím cílem je vytvoření kladného vztahu k jiné řeči a jejímu využití.
 
Mateřská škola EMILKA je zařazena ve vzdělávacím programu Zdravá školka, který je zaměřen na zdravý životní styl.
 
Součástí EMILY clubu je také SNOEZELEN.Jedná se o speciální místnost,která je určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí a nabízí atmosféru vzájemné důvěry a uvolnění.
 
 
 
 
Program školky :
Provoz mateřské školky EMILKA : 7.00 - 17.00
7.00 - otvíráme vrátka, přicházejí první děťátka :-)
7.00 - 8.45 - ranní hry a činnosti dle vlastní volby dětí, předškolní příprava,individuální práce
8.45 - 9.15 - hygiena, dopolední svačina
9.15 - 10.00 - plnění výchovně vzdělávacího programu
10.00 - 12.00 - pobyt venku
12.00 - 13.00 - hygienické návyky, oběd, příprava na odpočinek
13.00 - 14.30 - odpočinek, klidové aktivity, vzdělávací činnost s předškoláky
14.30 - 15.00 - hygienické návyky, svačina
15.00 - 17.00 - tvořivé činnosti, volné hry, rozcházení dětí
17.00 - zavíráme vrátka, loučí se poslední děťátka :-)  
 

EMILY club s.r.o.

Zemědělská 76

613 00 Brno - Černá Pole

Mobil: +420 602 514 940
Email: info@emilyclub.cz
 
 
 
 
 
 

Kontakt

EMILY club s.r.o.
Zemědělská 76
613 00 Brno - Černá Pole

+420 602 514 940

Vytvořeno službou Webnode