Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí :
 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je
 2. Zvykejte dítě na odloučení
 3. Veďte dítě k samostatnosti 
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného
 7. Plňte své sliby
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy
 9.Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem
10.Důvěřujte pedagogovi a promluvte si s ním o svých obavách
 
Co nás zaujalo ???
TOHLE  NÁM, PROSÍM, NEDĚLEJTE
 Nestor dětské psychologie Zdeněk Matějček zveřejnil ve své knize Škola rodičů vzkazy, které by děti rády poslaly svým matkám a  otcům :
- Nerozmazlujte mě ! Vím dobře, že bych neměl dostat vše, oč si řeknu - já vás jen tak zkouším
- Nenadávejte mi na veřejnosti.Více na mě zapůsobí rozhovor v soukromí
- Nechraňte mě před vším ! Potřebuji se naučit snášet obtíže i bolest
- Nikdy není pod vaší důstojnost se mi omluvit
- Nebuďte nedůslední. To mě mate !
- Nedávejte ukvapené sliby, které nemůžete splnit
- Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí. Šokuje, když zjistím, že to tak není
- Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky