Program školky :
Provoz mateřské školky EMILKA : 7.00 - 17.00
7.00 - otvíráme vrátka, přicházejí první děťátka :-)
7.00 - 8.45 - ranní hry a činnosti dle vlastní volby dětí, předškolní příprava,individuální práce
8.45 - 9.15 - hygiena, dopolední svačina
9.15 - 10.00 - plnění výchovně vzdělávacího programu
10.00 - 12.00 - pobyt venku
12.00 - 13.00 - hygienické návyky, oběd, příprava na odpočinek
13.00 - 14.30 - odpočinek, klidové aktivity, vzdělávací činnost s předškoláky
14.30 - 15.00 - hygienické návyky, svačina
15.00 - 17.00 - tvořivé činnosti, volné hry, rozcházení dětí
17.00 - zavíráme vrátka, loučí se poslední děťátka :-)