Cíle a vize

Naším cílem je podporovat výchovu a vzdělání dětí a tím systematicky přispívat k rozvoji jejich zdravého životního stylu a zdravého sebevědomí.
 
Model „rodinného domu“ by měl uspokojit zájmy celé rodiny a je rozdělen do těchto základních programových profilů:
  • soukromá mateřská škola EMILKA & zájmové aktivity pro děti mladšího školního věku
  • rodinné centrum -  služby pro děti a rodiče
  • sociální program, vzdělávání a zajištění volného času dětí z dětských domovů
Obsahová náplň jednotlivých aktivit EMILYclubu se bude přizpůsobovat přáním a požadavkům dětí a rodičů. Naší snahou je vytvořit takové zázemí, které bude pružně reagovat na potřeby dnešní rodiny s důrazem na výchovně vzdělávací proces dětí.
 

Kontaktujte nás

Mezi naše blízké spolupracující partnery patří BENU Lékárna :-)

Děkujeme, tímto, za rychlé dodání dávky vitamínů nejen pro děti, ale i pro paní učitelky z naší školky...
S BENU Lékárnou tak máme možnost se, v tomto nelehkém období, zásobit vitamíny a posílit tak imunitu  nás všech.
Přejeme všem hodně zdraví a držte se :-)
Váš Emily club