Mateřská školka Emilka

Jsme tu pro Vás a Vaše děti.

Při výběru pedagogických metod využíváme zejména komunitní kruh, prožitkové učení, řízené individuální a skupinové činnosti.

V mateřské škole pracuje stálý kolektiv kvalifikovaných učitelek, které při své pedagogické činnosti vycházejí z individuálních a věkových zvláštností dětí. 

Výuka anglického jazyka probíhá v Emilce prostřednictvím interního pedagoga a do jazykového vzdělávání se zapojuje celá třída. Při výuce se využívá vhodných materiálů pro děti a jejím cílem je vytvoření kladného vztahu k jiné řeči a jejímu využití.

O NÁS

Rodinné výchovně vzdělávací centrum - EMILY club - zahájilo svou činnost v roce 2007. 

Jeho nedílnou součástí je provoz soukromé mateřské školy, kterou děti pojmenovaly EMILKA. Mateřská škola se nachází nedaleko centra, v klidné lokalitě Brna - sever. 

Součástí školky je vlastní vnitřní zahrada, která splňuje veškeré požadavky pro hry a bezpečnost vašich dětí.

Všechny činnosti dětí vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě svět


Informace pro rodiče

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí : 

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je

2. Zvykejte dítě na odloučení 

3. Veďte dítě k samostatnosti 

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky 

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní 

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného 

7. Plňte své sliby 

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem

10. Důvěřujte pedagogovi a promluvte si s ním o svých obavách

Program školky:

Provoz mateřské školky EMILKA : 7.00 - 17.00

 • 7.00 otvíráme vrátka, přicházejí první děťátka
 • 7.00 - 8.45 ranní hry a činnosti dle vlastní volby dětí, předškolní příprava,individuální práce
 • 8.45 - 9.15 hygiena, dopolední svačina
 • 9.15 - 10.00 plnění výchovně vzdělávacího programu
 • 10.00 - 12.00 pobyt venku
 • 12.00 - 13.00 hygienické návyky, oběd, příprava na odpočinek
 • 13.00 - 14.30 odpočinek, klidové aktivity, vzdělávací činnost s předškoláky
 • 14.30 - 15.00 hygienické návyky, svačina
 • 15.00 - 17.00 tvořivé činnosti, volné hry, rozcházení dětí
 • 17.00 zavíráme vrátka, loučí se poslední děťátka

Tohle nám prosím nedělejte

Nestor dětské psychologie Zdeněk Matějček zveřejnil ve své knize Škola rodičů vzkazy, které by děti rády poslaly svým matkám a otcům:

 • Nerozmazlujte mě ! Vím dobře, že bych neměl dostat vše, oč si řeknu - já vás jen tak zkouším.
 • Nenadávejte mi na veřejnosti. Více na mě zapůsobí rozhovor v soukromí.
 • Nechraňte mě před vším! Potřebuji se naučit snášet obtíže i bolest.
 • Nikdy není pod vaší důstojnost se mi omluvit
 • Nebuďte nedůslední.To mě mate!
 • Nedávejte ukvapené sliby, které nemůžete splnit.
 • Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí. Šokuje, když zjistím, že to tak není.
 • Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.